Prijava

[SDL] Studentski Dnevni List

Pretraga

IT

Alternativna goriva — način za smanjenje ugljenka

Nikola Jezdimirović 12.3.2023. Komentari

Alternativna goriva jesu goriva (izvor energije) koji se koriste kao proizvod koji je nastao od fosilnih ostataka. Kod auta, u alternativna goriva spadaju sva goriva za automobilske motore osim: benzina, dizela i motornih benzina. U alternativna goriva spadaju i električna enegrija, biogoriva, sintetička i parafinska goriva i dr. Dostupna su sve dok motori sa unutrašnjim sagorevanjem postoje i koriste se kao zamena za fosforna goriva. 

Foto: printscreen

Dostupna su mnoga druga alternativna goriva, a razvija se još nekoliko. Neki, kao što su komprimovani prirodni gas (CNG) i tečni naftni gas (LPG — mešavina propana i butana), dobijaju se iz fosilnih goriva. Drugi, kao što su obnovljivi: dizel, biodizel, etanol i biogas dobijaju se iz energetskih useva ili iz organskog otpada. 

Za većinu motora nije potrebna nikakva modifikacija. Biodizeli se moraju mešati sa fosilnim dizelom da bi se koristili u standardnim motorima sa kompresijom paljenja (CI). U osnovi, etanol, može se koristiti i u tradicionalnim SI vozilima (paljenje pomoću svećica) kada se meša sa benzinom. Mešanje etanola je izuzetno često. Više od 98 odsto svih benzina koji se prodaje u Sjedinjenim Američkim Državama sadrži značajan procenat etanola.

Sa druge strane, biogoriva oslobađaju ugljenik koji su iz atmosfere preuzeli usevi iz kojih potiču. Pored toga što je niska, cena prirodnog gasa je, takođe, vremenom stabilna. Cene prirodnog gasa imaju tendenciju da izbegnu ciklične fluktuacije cena koje naftna goriva kao što je iskustvo benzina. Stacionarni motori se često koriste u industrijskim primenama kao što su izvlačenja nafte i gasa ili snage. 

Alternativna goriva ne koriste samo automobili za drumski saobraćaj, već i: poljoprivredne mašine, rudarska oprema, brodovi, lokomotive i ostale mašine. Danas malo automobila radi na drveni gas, a cilj je alternativnim gorivom olakšati prihvatanje istog od strane potrošača. 

Izvori: www.cummins.comwww.europarl.europa.euwww.enu.hr

alternativni,gorivo,dizel,benzin,plin,automobili,

Komentari

Morate biti registrovani i prijavljeni da biste ostavili komentar.