Prijava

[SDL] Studentski Dnevni List

Pretraga

Politika privatnosti

Poslednja izmena: 25.8.2022.

 

Osnovne odredbe

SDL.RS štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri. SDL.RS se obavezuje da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom pristupanja stranama i korišćenja naših web, te da privatne podatke, poput e-mail adrese, imena i prezimena, neće, bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika, prodavati niti distribuirati trećoj strani, osim uz eksplicitnu dozvolu korisnika.

SDL.RS može, u skladu sa zakonom, za potrebe analiza posećenosti, koristiti prikupljene demografske podatke (IP adresa, podaci o operativnom sistemu i tipu pretraživača, starosna dob, pol, geolokacija na osnovu IP adrese), bez povezivanja sa privatnim podacima koji se mogu iskoristiti za identifikovanje osobe prikupljenim u toku procesa registracije naloga. Pomenute demografske podatke, kao i anonimnu statistiku posete pojedinačnim stranicama (broj poseta, učestanost poseta, vreme zadržavanja na strani), SDL.RS će koristiti u procesu analize posećenosti, isključivo sa ciljem poboljšanja servisa i prilagođavanja sadržaja portala publici.

SDL.RS se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika, osim u slučaju teškog kršenja pravila portala SDL.RS ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

 

Politika korišćenja kolačića

Šta su to kolačići?

Kolačići su fajlovi koji se nalaze na Vašem uređaju, sadrže malu količinu podataka kojoj pristupaju pretraživač i sajt i nude određene vrste funkcionalnosti. SDL.RS koristi kolačiće u minimalnom obimu i neintruzivnom obliku. Nijedan tip kolačića koji se koristi na SDL.RS ne sadrži bilo kakve lične podatke korisnika. Pristupanje ovom sajtu podrazumeva da po automatizmu pristajete na korišćenje neophodnih kolačića, ali određene dodatne funkcije sajta podrazumevaju prihvatanje dodatnih tipova kolačića.

Koje vrste kolačića koristimo?

SDL.RS koristi tri vrste kolačića:

  • osnovne (neophodne) – kolačići anonimne korisničke sesije, kolačići za podešavanje teme
  • analitičke – Google Analytics kolačići za anonimnu analizu saobraćaja
  • kolačiće eksternih servisa i društvenih mreža – kolačići koje postavljaju serveri servisa i društvenih mreža poput YouTube, Facebook, Instagram ili Twitter

Osnovni kolačići

Osnovni kolačići koriste se za ostvarivanje veze između klijenata (posetilaca) i servera, bezbednost i poboljšanje korisničkog iskustva posetilaca.

Naziv kolačića Vreme isteka (trajanje) Opis
{proizvoljni alfanumerički niz} do isteka korisničke sesije Esencijalni kolačić za uspostavljanje veze između naših servera i uređaja sa kog korisnik pristupa sajtu
sdl-consent 30 dana Sadrži informaciju o prihvatanju kolačića u obliku vrednosti 1 u slučaju da je korisnik saglasan sa korišćenjem kolačića
theme 30 dana Sadrži informaciju o korisnički izabranoj šemi boja i kontrastu, kako bi se osigurala konzistentnost prikaza prilikom prelaska na narednu stranu. Ukoliko se podrazumevana tema i kontrast ne promene, kolačić se ne koristi, odnosno kolačić se setuje prilikom prve promene teme
_GRECAPTCHA do isteka korisničke sesije Sadrži podatke o analizi sesije koja omogućava procenu rizika (spam zaštita prilikom popunjavanja elektronske forme). Rezultat analize je brojčana vrednost između 0 i 1 koja predstavlja odnos verovatnoća da interakciju sa sajtom vrši skripta/bot (0, 0%) ili čovek (1, 100%).

Analitički kolačići

Google Analytics [https://analytics.google.com] je jednostavan alat koji omogućava vlasnicima sajtova pristup različitim statističkim izveštajima i metrikama korisničke interakcije sa sadržajima na sajtu. Dok korisnik pristupa različitim sadržajima na sajtu, Google Analytics omogućava vlasnicima sajtova JavaScript biblioteke koje beleže različite podatke, na primer adresu strane kojoj korisnik pristupa, koje vreme provodi na strani i slično. Ove biblioteke koriste HTTP kolačiće da "zapamte" kakav vid interakcije je korisnik imao na prethodnim stranama i na taj način stvaraju svojevrsnu mapu aktivnosti tokom posete. Ova vrsta aktivnosti je anonimna i limitirana na SDL.RS.

Biblioteka gtag.js, na koju se oslanja Google Analytics, koristi kolačiće za potrebe:

  • Razlikovanja pojedinačnih korisnika
  • Razlikovanja sesija na nivou pojedinačnih korisnika
Naziv kolačića Vreme isteka (trajanje) Opis
 _ga 2 godine Koristi se za međusobno razlikovanje korisnika (bez korišćenja ličnih podataka)
 _gid 24 sata Koristi se za međusobno razlikovanje korisnika (bez korišćenja ličnih podataka)
 _ga_<container-id> 2 godine Kolačić koji se koristi za praćenje sesije i za statističku preciznost – kada isti korisnik ponovo poseti sajt posle izvesnog vremena, Google Analytics pomoću ovog kolačića "zna" da je u pitanju korisnik koji je i ranije posećivao sajt, te beleži interakcije u slogu tog korisnika

Izvor: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Kolačići društvenih mreža i eksternih servisa

SDL.RS nije odgovoran za sadržaje kolačića koje na uređaje posetilaca našeg sajta postavljaju serveri servisa i društvenih mreža kao što su YouTube, Facebook, Instagram ili Twitter. SDL.RS na svojim stranama može koristiti umetnute sadržaje (eng. embedded content) sa društvenih mreža koje isporučuju serveri tih mreža pod određenim uslovima koji mogu ali ne moraju uključivati korišćenje kolačića.

Za više informacija o kolačićima društvenih mreža i načinima njihovog korišćenja, možete posetiti sledeće strane: