Prijava

[SDL] Studentski Dnevni List

Pretraga

Politika privatnosti

Poslednja izmena: 31.8.2020.

 

SDL.RS štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri. SDL.RS se obavezuje da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom pristupanja stranama i korišćenja naših web, te da privatne podatke, poput e-mail adrese, imena i prezimena, neće, bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika, prodavati niti distribuirati trećoj strani, osim uz eksplicitnu dozvolu korisnika.

SDL.RS može, u skladu sa zakonom, za potrebe analiza posećenosti, koristiti prikupljene demografske podatke (IP adresa, podaci o operativnom sistemu i tipu pretraživača, starosna dob, pol, geolokacija na osnovu IP adrese), bez povezivanja sa privatnim podacima koji se mogu iskoristiti za identifikovanje osobe prikupljenim u toku procesa registracije naloga. Pomenute demografske podatke, kao i anonimnu statistiku posete pojedinačnim stranicama (broj poseta, učestanost poseta, vreme zadržavanja na strani), SDL.RS će koristiti u procesu analize posećenosti, isključivo sa ciljem poboljšanja servisa i prilagođavanja sadržaja portala publici.

SDL.RS se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika, osim u slučaju teškog kršenja pravila portala SDL.RS ili nezakonitih aktivnosti korisnika.